Vores historie

Bostedet Østerled åbner i 1976 i bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Gentofte Børnevenner har på dette tidspunkt arbejdet på at få det realiseret i over 10 år. Planen er opstået ved at mange af de børn, som har gået i Gentofte Børnevenners andre specialinstitutioner er blevet voksne og har brug for et godt sted at bo. Som der står i Gentofte Børnevenners årsberetning fra 1964-65: ”Desuden arbejdes der med tanken om at oprette et opholdshjem for de svært handicappede unge, der har mulighed for at skabe sig en tilværelse på et beskyttet værksted, hvis blot deres boligproblem kan løses. Bestyrelsen er klar over, at det er en opgave, der kun kan løses på lang sigt, men da problemet til stadighed rejses overfor foreningen, efterhånden som de unge vokser til, vil man arbejde med spørgsmålet allerede nu.

Østerleds indgang