Bestyrelsen

Bestyrelsen

Østerleds bestyrelse består af repræsentanter fra Gentofte Kommune, Gentofte Børnevenner, forstander, forældrerepræsentanter, TR medarbejderrepræsentant samt sekretær. Bestyrelsesmøder afholdes 4 gange årligt.

Bo Baltzersen

Formand

Udpeget af Gentofte Børnevenner

 • 2578 0780

 • bo.baltzersen@gmail.com

Kit Rønholm

Forstander

 

 • 2159 6179

 • kitr@gentofte.dk

Anja Godsk Pedersen

Teamleder

 

 • 2159 6178

 • angp@gentofte.dk

Sabina Holm Larsen

Udpeget af Gentofte Børnevenner

 • 2627 9373

 • shl@gbv.dk

Niels Lund

Udpeget af Gentofte Børnevenner

 • 3079 7870

 • lundniels@gmail.com

Nete Højgaard

Udpeget af Gentofte Børnevenner

 • 2614 4751

 • nete_hejgaard@hotmail.com

Hanne I. Jüliusson

Valgt blandt de pårørende

 • 2681 0157

 • hjuli@webspeed.dk

Jan Sandberg

Suppleant – udpeget af kommunalbestyrelsen

 • 2938 6505

 • sandberg1969@gmail.com

Finn Milting

Medarbejderrepræsentant

 • 3065 0393

 • finm@gentofte.dk

Hanne Buur Larsen

Sekretær for bestyrelsen

 • 3996 1097

 • habl@gentofte.dk