Østerled er rammen om et trygt og meningsfuldt liv

At bo på Østerled

Østerled er bofællesskab for voksne med udviklingshæmning. Hver beboer har egen lejlighed på henholdsvis 35-37 kvadratmeter med eget bad/toilet samt et minikøkken.

Målgruppe

Målgruppen er mennesker med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der har behov for støtte og hjælp til dagligdagens gøremål og moderat døgndækning.

Kontakt os

Her kan du finde vores adresse, telefonnumre til alle levegrupper, vores nattelefonnummer samt kontaktoplysninger på forstander Kit Rønholm.

Østerled fest

Østerled fremhævet for deres sundshedstjek

Bostedet Østerled er med i en artikel i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Artiklen handler om, at voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på bosteder for et år siden fik krav på et sundhedstjek mindst en gang hvert andet år. Dette er nu implementeret også på  Østerled, hvor de allerede havde en fastansat sygeplejerske, Christina Lindberg. Desuden har Østerled lavet en aftale aftale med en praktiserende læge om at blive ’huslæge’ for bostedet. Alle 29 borgere er blevet tilbudt at skifte til huslægen, hvilket 19 har taget imod. Forstander Kit Rønholm fortæller, “Nu kan beboerne også få sundhedstjekket foretaget på bostedet, og det kan give en større tryghed for borgere, som i mange tilfælde har en dybt rodfæstet frygt for at få taget blodprøver, blive indlagt på hospitalet osv. Nogle har haft dårlige oplevelser tidligere og kan huske, at andre borgere er blevet indlagt og ikke vendt tilbage igen.«

Læs hele artiklen HER.

Engagement stimulerer

Østerled er i gang med forskellige faglige projekter, der sætter fokus på medansvar, samarbejde og engagement i forhold til det at bo og leve på Østerled. Sigtet er både at stimulere og vedligeholde det mentale og fysiske funktionsniveau længst muligt hos beboerne, men også at kunne give yngre beboere udfordringer og oplevelser, som inspirerer dem til at tilegne sig nye kompetencer.

Natur hos Østerled

Her kan du læse Arbejdstilsynets seneste besøgsrapport fra d. 4. januar 2024

Arbejdstilsynet Besøgsrapport