Målgruppe

Hvem er Østerled for?

Målgruppen er mennesker, der ved indflytning er i alderen 18 til ca. 50 år, som på grund af varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne har behov for støtte og hjælp til dagligdagens gøremål, samtidig med et behov for moderat døgndækning.

Alle beboere på Østerled har enten arbejde, er tilknyttet et beskyttet værksted eller er pensionerede. De pensionerede beboere kan benytte Østerleds aktivitetstilbud ‘Ældreliv’ (læs mere herom under ‘Østerled som hjem’).Beboere på Østerled kan enten transportere sig selv til arbejde eller fritidsaktiviteter via offentlig transport eller benytte arrangeret transport.

Beboerne på Østerled kan have vidt forskellige behov for støtte og vejledning i hverdagen. Medarbejderne arbejder derfor for at sikre, at den enkelte beboer har mulighed for direkte indflydelse på at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt ud fra beboerens egne ressourcer og kompetencer.

Østerleds beboere skal desuden kunne profitere af at leve i et delvist socialt bofællesskab. Der tilbydes fællesspisning tre gange daglig, og beboernes direkte indflydelse og medbestemmelse på Østerleds økonomi, indkøb, fælles aktiviteter og beboerferie, fordrer involvering og forståelse for det sociale fællesskab.

Bo på Østerled