At bo på Østerled

Vi har fokus på hver beboers egne ønsker og behov

Hver beboer har en fast kontaktperson, der hjælper med at rådgive og vejlede om helbred, personlige fornødenheder, hygiejne, økonomi, aktiviteter og det sociale netværk. Vi har fokus på, at beboeren får hjælp til at udtrykke sine ønsker, behov og retten til at leve sit eget liv. Gennem omsorg, træning og pædagogisk vejledning vedligeholder og udvikler beboeren sine færdigheder. Han eller hun støttes i at være så selvhjulpen som muligt for at opnå størst mulig frihed.

Vi er et bofællesskab

Da Østerled også er et bofællesskab, må den enkelte beboer tage hensyn til fælles beslutninger og sociale ansvarsområder. På den måde tilbyder vi unikke muligheder for at beboeren kan udvikle sig som individ i et socialt fællesskab. I hverdagen er beboeren en del af det nære fællesskab i sin egen ”levegruppe.” Man bor enten i Pilegården, Bøgegården, Kastanjegården eller Rønnebærgården. Beboerne har desuden rig mulighed for at danne netværk og venskaber på tværs af huset.

Se en video, der handler om, hvordan det er at bo på Østerled

Se en video om at bo på Østerled

Østerled som hjem

Indflydelse på eget liv

Vi mener, at indflydelse er en forudsætning for lysten til at indgå i positive relationer og føle glæde ved livet og fællesskabet. Derfor benytter vi alle de metoder og hjælpemidler, der skal til, for at den enkelte beboer får mulighed for at udtrykke sine behov og ønsker og dermed kunne leve sit liv på egne præmisser.

Klare forventninger

Som ny beboer på Østerled kommer man med til et møde, der handler om forventninger. Vi vil gerne høre og imødekomme, hvad der er vigtigt for beboeren i det store og i det små, hvilke opgaver vil han eller hun have lov til at klare selv, og hvilke opgaver er der behov for hjælp og støtte til. Østerleds forstander, beboerens kontaktperson og pårørende er med til mødet. Alle har mulighed for at afstemme forventninger til hinanden, men det er beboeren, der er i centrum.

Årlige handleplaner

Hvert år laver beboeren og kontaktpersonen i fællesskab et oplæg til en handleplan. Handleplanen kan indeholde ønsker til livet på bostedet, arbejde og fritidsbeskæftigelse eller helt andre udviklingsmuligheder i hverdagen på lang eller kort sigt. Beboerens sagsbehandler inddrages i handleplanen, og pårørende kan være med, hvis beboeren ønsker det. Det vigtigt, at beboeren får den hjælp, der skal til, for at forholde sig aktivt til eget liv. Der støttes med alternative kommunikationsredskaber og metodevalg i udfærdigelsen af handleplanerne sammen med beboeren.

Beboermøder

Den levegruppe, som beboeren bor i, holder møde den første weekend i hver måned. Her aftaler og planlægger beboerne og medarbejderne i gruppen fælles aktiviteter, madønsker, trivsel mv.

Aktiviteter

Alle beboere får tilbud om daglige aktiviteter ud af huset. Det kan være i beskyttede værksteder, dagcentre, dagskoler, idrætshøjskoler med videre. Aktiviteterne planlægges i samarbejde med beboerens egen sagsbehandler. De fleste beboere har en fridag hver uge. Vi lægger vægt på, at beboeren får mulighed for og lærer at bruge sin fritid efter eget ønske. Derfor er han eller hun altid med til at planlægge aktiviteter sammen med andre.

Engagement stimulerer

Østerled er i gang med forskellige faglige projekter, der sætter fokus på medansvar, samarbejde og engagement i forhold til det at bo og leve på Østerled. Sigtet er både at stimulere og vedligeholde det mentale og fysiske funktionsniveau hos beboerne længst muligt, men også på den måde at kunne give yngre beboere udfordringer og oplevelser, som inspirerer dem til at tilegne sig nye kompetencer.

Traditioner

Der er mange traditioner på Østerled. En del beboere og pårørende har kendt hinanden i mange år, og de er blandt de faste deltagere af traditionsrige fester og arrangementer i løbet af året. Fester og arrangementer er med til at integrere nye beboere og pårørende på Østerled.

Weekendture og ferier

Beboerne er med til at planlægge weekendture og ferier. Planlægningen sker i samarbejde med personalet på tværs af levegrupperne. Der er altid stor tilslutning fra Østerled ved diverse festivaler rundt omkring i sommerlandet. Alle beboere kan forvente et bestemt antal feriedage om året i følgeskab med personalet.

Ældreliv på tværs

Beboere på pension kan bruge vores tilbud “Ældreliv på tværs,” der har til formål at give botilbuddets ældre beboere en hverdag med meningsfulde aktiviteter til gavn for fællesskabet. Fire gange om ugen mellem kl. 10 og 13 mødes de ældre for at lave håndarbejde, mad, havearbejde, gymnastik eller tage på ture. Der bliver sunget, hørt musik og indimellem også pyntet op.