Fakta og rapporter

Fakta

Østerled har plads til 29 beboere og er opdelt i 4 levegrupper, hvor Kastanje- og Rønnebærgården er et team og Bøge- og Pilegården er det andet team. Beboeren har egen lejlighed på  35 til 37 kvadratmeter med eget bad/toilet samt et minikøkken. 21 af lejlighederne har egen lille terrasse, og 8 lejligheder, som er beliggende på 1. sal, har tilknyttet egen altan. Derudover er der til hver levegruppe fælles opholdsstue samt et stort køkken med spiseplads.

Driftsoverenskomst

Østerled har driftsoverenskomst med Gentofte kommune, og kan tilbyde 29 voksne udviklingshæmmede et sted at bo. Beboerne kan bo på Østerled fra de er ca. 20 år gamle og til det ikke mere er forsvarligt, for hverken beboerne eller medarbejderne,  at den enkelte beboer bliver boende på Østerled. Østerled er et velfungerende bosted med mange muligheder og tilbud.

Visitation

Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder på Østerled. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede, med en vis grad af selvhjulpenhed i hverdagen, som har brug for et begrænset antal medarbejdertimer. Medarbejderne kan støtte, rådgive og vejlede til at opnå udvikling i eget liv. Den enkelte beboer skal kunne profitere af at leve i et socialt fællesskab. Man kan rette henvendelse til sin sagsbehandler, som videresender sagen til kommunens visitationsudvalg. Det er muligt at komme på venteliste, hvis alle lejemål er optagne. Inden man er blevet visiteret til Østerled, er man – som mulig beboer – meget velkommen til at besøge Østerled, med eller uden pårørende, for at se om det er det rette sted at blive visiteret til.

Lovgrundlag

Østerled er et selvejende botilbud under Gentofte Børnevenner med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune, og falder ind under Almenboligloven §105. Der ydes individuel støtte efter SEL §85 samt efter servicelovens øvrige bestemmelser. Gentofte kommune fører tilsyn via den sociale tilsynsmyndighed. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaverne løses på. Der udfærdiges handleplaner i aktivt samarbejde med den enkelte beboer en gang årligt efter SEL § 141.

Beboerbetaling

Beboerne på Østerled betaler hver måned for husleje, el og varme, dette forvaltes af lejerforeningen Vibo. Det er muligt at søge om boligtilskud efter gældende regler igennem kommunen. Herudover skal der betales for servicepakken, som dækker en række tøjvask, privat bustransport, rengøringsartikler og vinduespolering, tilkøb af rengøring anbefales og her kan beboeren selv vælge omfanget af typen. Ekstra ydelser, som ledsagelse til besøg, ture, ferier med videre, er ikke en del af huslejen, her betaler beboeren efter aftale de faktiske omkostninger. Hver beboer skal også betale for kosten som dækker alle måltider. Prisen er pr. 2022 kr. 3.000

Personale

Østerleds medarbejderstab består af forstander, souschef, pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerske, studerende, sekretær og pedel.  Om natten er der altid en vågen medarbejder til rådighed i hele huset.