Visitation
Gentofte Kommune har visitationsretten til de enkelte lejligheder på Østerled. Er borgeren inden for målgruppen, kan man rette henvendelse til sin sagsbehandler, som videresender sagen til kommunens visitationsudvalg. Ved fuld besættelse af samtlige lejligheder, er det muligt at komme på venteliste.

Inden visitationen, er den enkelte borger, altid velkommen til at besøge Østerled, med eller uden pårørende.

 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund