Årlige handleplaner
Hvert år laver beboeren og hans eller hendes kontaktperson i fællesskab et oplæg til en handleplan. Handleplanen kan indeholde ønsker om andet arbejde, anden fritidsbeskæftigelse eller helt andre udviklingsmuligheder. Sagsbehandleren inddrages i handleplanen, og pårørende kan være med, hvis beboeren ønsker det. Igen er det vigtigt, at beboeren får den hjælp, der skal til for at forholde sig aktivt til eget liv. 

Sagsbehandler tilbyder endvidere at udfærdige en separat handleplan, på baggrund af de fokuspunkter der er beskrevet i den pædagogiske handleplan.

 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund