Østerleds organisationsplan for personalet
 
Et selvejende botilbud
 
Bestyrelse
Østerleds har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra

Gentofte Kommune, Gentofte Frie Børnevenner, forstanderen

forældrerepræsentanter samt en medarbejderrepræsentant og beboer.
 der afholdes bestyrelsemøder mindst 4 gange årligt.
Personale
Der er 25,81 (pr.1/8 09) faste stillinger på Østerled. Der

er ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere, social- og

sundhedsassistenter, studerende, sekretær, afdelingsledere,

pedel samt en forstander, (som er uden for normeringen.) Om

natten er der altid en vågen medarbejder til rådighed for 29 beboere.

Møder for personalet

Med Gruppen er et centralt styringsorgan på Østerled,

består af forstanderen, sikkerhedsrepræsentanten, afdelingsleder,

tillidsmanden, samt 2 medarbejderrepræsentanter. Med Gruppen

holder møder hver måned, undtagen i sommerperioden.

En gang hver anden måneden er der fællesmøde, hvor alle medarbejderne mødes for

at diskutere og træffe fælles beslutninger, samt få fællesfagligt input via interne eller eksterne foredragsholdere.

Østerled er opdelt i 4 levegrupper, hvor Kastanje- og Rønnebærgården er et team og Bøge- og Pilegården er det andet team.
Der er personalemøder i hvert team, hver uge, endvidere deltager en personalerepræsentant i de forskellige beboerudvalg, samt på beboermøderne.BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund