Faglighed i konstant bevægelse
Østerled er et aktivt lærende miljø, hvor medarbejdernes kompetenceudvikling prioriteres højt. Vi forholder os realistisk til den socialpolitiske udvikling i samfundet, og vi er bevidste om vores rolle som myndighedsudøvere med magt- og kontrolfunktioner. Kvalitetsudviklingen sker igennem udformningen af fælles pædagogiske mål, som vi synliggør i dokumentation. Gennem refleksion, vidensdeling og åben dialog udvikler vi os sammen - med de fælles værdier som ledestjerne.
Kerneopgaverne er beboernes ønsker og behov, som er udgangspunkt for arbejdet på Østerled.


Faglig referenceramme og faglige mål baseret på Den  pædagogiske faglige referenceramme på Østerled omfatter teoretisk indsigt og viden om bl.a. udviklings-, adfærds-, perceptions- og kognitionspsykologi, sprog- og kommunikationsudvikling, sanse- og funktionsudvikling, diagnoseforståelse, sanseintegration, basale behov, gruppepsykologi, menneskesyn med videre. Fagligheden sikrer, at den enkelte medarbejder er i stand til pædagogisk at nå de mål, vi har sat som succeskriterier. Målsætningen for hver eneste beboer er, at han eller hun skal:


·         Opleve selvværd
·         Få andres respekt
·         Opnå handlekraft
·         Kommunikere meningsfuldt
·         Opleve at livet har en mening
·         Have adgang til nødvendig hjælp
·         Opbygge et brugbart socialt netværk
·         Udleve ønsker og behov via egen økonomi
·         Opleve en grundstemning af glæde
 
Fagligt fællesskab
Grundlaget for at udvikle faglig kvalitet bygger på et forpligtende samarbejde i det enkelte team, såvel som på tværs af Østerleds faglige referencegrupper og tværgående udvalg. Samarbejdet skal bygge på en åben og ærlig dialog, der udfoldes i et godt psykisk arbejdsmiljø med ansvar og respekt for hinanden som kolleger. Klarhed i beslutningsprocesserne på alle niveauer i organisationen er et mål, vi hele tiden holder os for øje.

 

 

 

 BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund