Et rigtigt hjem
Østerled er ”hjem” for de mennesker, der bor her. Det næres der stor respekt for. Derfor sørge vi for, at der er både fysisk og psykisk rum og plads til individualisme, såvel som til fællesskab. Boligerne, som er tegnet af Arne Jacobsen byder på gode rammer  for at nyde både sit eget og andres selskab.
 
Retten til at bestemme over sit eget liv
Østerled er et trygt og meningsfuldt hjem. Hver beboer har en kontaktperson, som efter behov hjælper, rådgiver og vejleder

med det praktiske omkring helbred, personlige fornødenheder, hygiejne, økonomi, aktiviteter og det sociale netværk. Ved hjælp af omsorg, træning og pædagogisk vejledning vedligeholder og udvikler beboeren sine færdigheder. Han eller hun støttes i at være så selvhjulpen som muligt for at opnå størst mulig frihed. Det konstante fokus på den enkelte betyder, at beboeren får hjælp til at udtrykke behov og ønsker samt værne om sin ret til at leve sit eget liv.
Da Østerled overordnet er et bofællesskab, må den enkelte beboer er i hverdagen tages hensyn til fælles beslutninger,

og sociale ansvars områder.
Læs om indflydelse


Mulighed for at udvikle sig sammen med andre
Østerled tilbyder unikke muligheder for at udvikle sig som individ i et socialt fællesskab. I hverdagen er beboeren en del af det nære fællesskab i sin egen ”levegruppe” Pilegården, Bøgegården, Kastanjegården eller Rønnebærgården. Beboerene har desuden rig mulighed for at danne netværk på tværs af huset.
Se aktiviteter

 

Citat
"Vi beboere bestemmer her på Østerled"
Beboer på Østerled.
 

Citat
"Vi har mange venner at være sammen med"

Beboer på Østerled.BOFÆLLESSKABET ØSTERLED
Korsgårdsvej 4 | 2920 Charlottenlund